Bạn có thể tới trực tiếp địa chỉ của Loan Mít Ướt tại 117/3 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh để mua hàng hoặc liên lệ theo một số cách sau đây: