Bạn có thể tới trực tiếp địa chỉ của Loan Mít Ướt tại 178 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh để mua hàng hoặc liên lệ theo một số cách sau đây: